info.htm
Home > 教師及成員 > 系行政同仁
系行政同仁
姓名:
蔡麗娟 Li Chuan Tsai
組員
職責:
大學部行政與教學事務等
pic
E-mail:
tsai@thu.edu.tw
聯絡電話:
+886-4-2359-0121 分機: 31300
傳真電話:
+886-4-2350-1210

pic

姓名:
郭麗真 Li Chen Kuo
組員
職責:
圖書採購與流通、 學生事務、 儀器設備管理
pic
E-mail:
legn@thu.edu.tw
聯絡電話:
+886-4-2359-0121 分機: 31304
傳真電話:
+886-4-2350-1210

pic

姓名:
賴淙誠 Chung-Cheng Lay
組員
職責:
碩士班行政與教學事務等
pic
E-mail:
lemo@thu.edu.tw
聯絡電話:
+886-4-2359-0121 分機: 31305
傳真電話:
+886-4-2359-0209
版權所有©2006 東海歷史學系 電話: +886-4-2359-0254 傳真: +886-4-2350-1210 聯絡信箱:history@thu.edu.tw